Author name: Admin

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่งานสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่งานสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๑ จัดการเรียนการสอนหัวข้อ Physiological Changes of Aging ,Trauma in geriatrics

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๑ จัดการเรียนการสอนหัวข้อ Physiological Changes of Aging ,Trauma in geriatrics อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ จัดสรรพื้นที่ให้การเรียนการสอนกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๑ รายวิชา จภฉพ ๑๐๗

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ จัดสรรพื้นที่ให้การเรียนการสอนกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๑ รายวิชา จภฉพ ๑๐๗ อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๑ ในการจัดการสอบ Mid-block

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๑ ในการจัดการสอบ Mid-block อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้ร่วมบันทึกภาพให้กับการจัดอบรม Basic Life Support ภาคประชาชน ประจำเดือน เมษายน

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้ร่วมบันทึกภาพให้กับการจัดอบรม Basic Life Support ภาคประชาชน ประจำเดือน เมษายน อ่านเพิ่มเติม...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการ” ฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการ” ฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS) อ่านเพิ่มเติม...

Scroll to Top