เครื่องกระตุกไฟฟ้า AED Plus Trainer 2

Defibrillator

AED Plus Trainer2 ช่วยให้ผู้เรียนรู้ได้สัมผัสประสบการณ์ในการช่วยชีวิตด้วยเครื่อง AED Plus เลือกเหตุการณ์จำลองการกู้ชีพแบบตายตัวสี่เหตุการณ์ที่แตกต่างกันหรือใช้การควบคุมการกู้ชีพทั้งหมดด้วยตนเองอย่างแท้จริง อุปกรณ์ที่มากับเครื่องมีดังนี้

  • รีโมทไร้สาย (สามารถควบคุม AED Plus Trainer2 ได้หลายเครื่อง )
  • แบตเตอรี่รีโมทไร้สาย
  • แผ่นแปะอิเล็กโทรดสำหรับฝึกซ้อมใช้งาน
  • มีเสียงและภาพภาษาไทยเพื่อใช้งานได้ง่าย
Scroll to Top