เครื่องกระตุกไฟฟ้า Philips รุ่น Efficia DFM 100

Defibrillator

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดเคลื่อนย้ายได้
ยี่ห้อ Philip รุ่น Efficia DFM100 defibrillator/monitor
เป็นเครื่องกระตุกหัวใจขนาดกะทัดรัด มีหูหิ้วในตัว เคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว ด้วยน้ำหนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม โดยไม่รวมแบตเตอรี่ สามารถใช้กระตุกหัวใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม

ตัวเครื่องรองรับโหมดการทำงาน ดังนี้

  • ภาคกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า(Manual Defibrillation)
  • ภาคกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบแนะนำด้วยเสียง (Automated External Defibrillation)
  • ภาคกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Synchronized Cardioversion
  • ภาคติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor)
  • ภาคกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า (Pacemaker)
  • ภาคการบันทึกการทำงานของหัวใจ(Recorder)
  • สามารถวัดค่าความอิ่มตัวของอ๊อกซิเจนในเลือด (SpO2) ,วัดค่าความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP),วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ECG) และวัดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก etCO2 ในภาคติดตามการทำงานของหัวใจ(Monitor)
Scroll to Top