ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ มีรถพยาบาลจำลอง (Ambulance Simulation)
เพื่อช่วยในการฝึกการตัดสินใจเมื่อเกิดอุปสรรคระหว่างขับ และฝึกทักษะให้การพยาบาลผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์จริงภายในรถพยาบาลจำลอง (Ambulance Simulation)

1.ด้านหน้ารถพยาบาลจำลอง 
ใช้สำหรับฝึกด้วยระบบจำลองการขับขี่ (driver simulation) ที่สามารถฝึกทักษะการตัดสินใจเมื่อพบเจออุปสรรคขนาดขับขี่รถพยาบาลในขณะที่กำลังนำส่งผู้ป่วย นอกจากนี้ระบบสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเลือกรูปแบบเกียร์ออโต้ หรือเกียร์ธรรมดา เพื่อปรับให้เข้ากับการขับขี่ทุกสถานการณ์

2.ด้านหลังรถพยาบาลจำลอง 
ใช้สำหรับฝึกการช่วยเหลือผู้ป่วย และมีพื้นที่ว่างด้านหลังไว้ทำกิจกรรมอื่นๆ ได้

3.ห้องควบคุมรถพยาบาลจำลอง 
ใช้สำหรับกำหนดแผนที่ รวมทั้งสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ

Scroll to Top