ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้ร่วมบันทึกภาพให้กับการจัดอบรม Basic Life Support ภาคประชาชน ประจำเดือน เมษายน

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดทำการจัดอบรม Basic Life Support(BLS) ภาคประชาชน เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ได้นำไปปฏิบัติเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉิกสามารถช่วยชีวิตคนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ในการจัดอบรมครั้งนี้จะมี ๒ ช่วงทั้งเช้าและบ่ายได้รับการสนับสนุนบันทึกภาพจากศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมและการสาธิตเชิงปฏิบัติ

ประสานงานเพิ่มเติม

นางสาวศรีสุดา จิรเฉลิมกุล
ติดต่อ ๐๒ ๗๖๕ ๕๗๐๐ ต่อ ๕๙๑๒
E – mail : [email protected]

สามารถดูภาพเพิ่มได้ที่

Scroll to Top