ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการ” ฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS)

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับคณะวิทยากรสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ” ฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS) ” เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และสร้างความมั่นใจสำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมจะมี ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย
การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่ ห้องโถงอเนกประสงค์หลังรถ ห้องบรรยาย ๒ ภายในศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อกิจกรรมอบรมบรรยายและเข้าฐานปฏิบัติได้อย่างเต็มที่
 
ประสานงานเพิ่มเติม

นางสาวศรีสุดา จิรเฉลิมกุล
ติดต่อ ๐๒ ๗๖๕ ๕๗๐๐ ต่อ ๕๙๑๒
E – mail : [email protected]

สามารถดูภาพเพิ่มได้ที่

Scroll to Top