หุ่นฝึกจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูงผู้ใหญ่ SimMan 3G

SimMan 3G

SimMan 3G เป็นหุ่นผู้ใหญ่ขนาดเท่าคนจริง ใช้ฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยฟื้นคืนชีพตั้งแต่ชั้นพื้นฐานและขั้นสูง โดยผู้สอนสามารถมุ่งเน้นคุณภาพ และ ประสิทธิผล (Quality CPR) ของการเรียนการสอนเฉพาะคน และแบบรวมทีมช่วยเสริมด้านการจัดการ การสื่อสาร พฤติกรรม และความเป็นผู้นำ ให้ทีมของคุณฝึกฝนด้วยเทคโนโลยีการจำลองที่ล้ำสมัยซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมภายในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง โดยจำลองสถานการณ์ทางคลินิกเสมือนจริงสามารถแสดงสัญญาณชีพ (Vital Signs) ผ่านจอภาพ (Patient Monitor)

 • ระบบควบคุมหุ่นฝึกสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wiraless tablet PC controls simulator remotely)
 • ผู้สอนสามารถสั่งการ และควบคุมการเรียนการสอนโดยสร้างสถานการณ์จำลองได้สะดวก (Control simulations from anywhere on your network)
Airway features
 • Airway occlusion (head tilt/chin lift. jaw thrust)
 • Foreign object obstruction
 • Obstructed airway simulation
 • Instructor controlled mechanical airway closure
 • Chest tube insertion – left midaxillary
  Intubation
 • Oral/nasal airway insertion
 • Endotracheal tubes – insertion, securing and care
 • Oropharyngeal and nasopharyngeal airways – insertion and suctioning
  Supraglotic airways (LMA, LTA and Combitube)
 • Right mainstem intubation
 • Retrograde intubation
 • Trans-tracheal jet ventilation
 • Oral and nasal fiberoptic intubation
 • Cricothyrotomy
 • Sellick maneuver
 • Stomach auscultation to verify proper positioning
 • Oxygen delivery procedures
 • Suctioning techniques
 • Tracheostomy care and suctioning
 • Auscultation of lung sounds
 • Auscultation of lung sounds during ventilation
 • Lung sounds, synchronized with breathing rate
 • Individual lung or bilateral sound selection
 • Needle chest decompression
 • Pharyngeal obstruction
 • Laryngospasm
 • DecreasedlLung compliance
 • Airway increased right and/or left lung resistance
 • Stomach decompression
 • Laryngeal mask airway
 • Ventilation Sensor
 • Co2 exhalation
 • Positive pressure ventilation
 • Airway complications (instructor controlled)
 • Realistic chest rise and fall
 • Vomiting
 • Esophageal intubation
 • Inflatable tongue edema
Circulation
 • Instructor controlled ECG rhythm
 • ECG monitoring
 • Defibrillation (manual/automatic)
 • Auto conversion of ECG w/defibrillation
 • Defibrillation sensors
 • Auscultation of heart sounds
 • Heart sounds, synchronized with programmable ECG
 • Cyanose
 • Convulsions / Seizure
 • Pacing
Blood pressure / pulses
 • Adjustable pulse strength
 • Adjustable heart rate
 • Automatic carotid pulse (electronic pulses)
 • Synchronized (w/ECG)
 • Carotid pulse during compressions
 • Carotid pulse check sensors
 • Brachial pulses
 • Pulses only active when palpated
 • Pulse strengths dependent on blood pressure
 • Adjustable bp levels (systolic/diastolic)
 • Blood pressure auscultation
 • Korotkoff Sounds, synchronized with ECG
 • Auscultative gap, with on/off feature
 • Blood pressure / pulses
 • Pulse oxymeter
 • Bilateral femoral, left radial and brachial pulses
Catheterization
 • Complete urinary catheterization
Circulatory skills and IV drug administration
 • IM Injections
 • Volume infusion
 • Realistic flashback
 • IV insertion
 • IO insertion
 • Automatic drug recognition
CPR
 • Anatomical landmarks
 • Head tilt/chin lift sensors
 • Ventilation with bag-valve-mask
 • Ventilation measurement and feedback
 • Chest compressions
 • Abdominal thrust
 • Compression measurement and feedback
 • Detailed CPR evaluation
 • Compression counter
 • Complete release feedback
Gastrointestinal
 • Nasoenteric and esophageal tubes – insertion, care, and removal
 • Auscultation of bowel sounds – normal / abnormal
 • Stomach distention
Eye featuresnal
 • Unequal pupils
 • Dilated pupil
 • Light sensitive pupils
 • Blinking eyelids
 • Interchangeable pupils
Vocal sounds
 • Pre-recorded vocal sounds
 • Live vocal sounds (wireless or wired mic)
Wounds / Trauma
 • Replication of NBC Effects
 • Bleeding and Hemorrhage Control
 • Optional trauma module set
 • Simulated blood, included
 • Wound care and assessment module set
Other
 • Realistic patient handling – full range of motion
 • Denture care
 • SPO2 saturation
 • Secretions: Sweat, tears, CSF, froth
 • Sits unassisted
 • Bends at waist
Scroll to Top