ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ จัดสรรพื้นที่เพื่อการจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2567

วันที่ 28-31 พฤษภาคม […]

วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2567 ทางหน่วยงานกุมารเวชกรรม ทำการจัดการอบรมรโครงการพัฒนาความรู้ และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก โดยเป็นการอบรมบุคลากรภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่จากศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อความสะดวกทั้งในด้านของหุ่นจำลองเด็กที่นำมาใช้ในการสาธิตเชิงปฏิบัติและเครื่องเสียงรวมถึงจอมอนิเตอร์ที่ช่วยให้ผู้เข้าทั้งนี้ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่จากศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อความสะดวกทั้งในด้านของหุ่นจำลองเด็กที่นำมาใช้ในการสาธิตเชิงปฏิบัติ และเครื่องเสียงรวมถึงจอมอนิเตอร์ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถการเรียนรู้ทฤษฎีต่าง ร่วมสามารถการเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆ 

ประสานงานเพิ่มเติม

นางสาวศรีสุดา จิรเฉลิมกุล
ติดต่อ ๐๒ ๗๖๕ ๕๗๐๐ ต่อ ๕๙๑๒
E – mail : [email protected]

สามารถดูภาพเพิ่มได้ที่

Scroll to Top