หุ่น Thoracentesis (60230)

Chest Drain & Needle Decompression Trainer

หุ่นฝึกการทำ Chest Drain และ Needle Decompression (60230)

ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการรับการฝึกอบรมด้านผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกการใส่สายระบายทรวงอก และการเจาะน้ำเยื่อหุ้มปอด

ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้สามารถใช้เทคนิคการใส่สายระบายทรวงอกได้หลากหลาย รวมถึงเทคนิคที่ใช้อัลตราซาวนด์

จุดเด่น
1 Blunt dissection
2 การใส่สายระบายทรวงอก
3 เทคนิค Seldinger
4 มองเห็นกายวิภาคภายในได้ภายใต้อัลตราซาวนด์
5 การบีบอัดเข็มที่สมจริง

Scroll to Top