การศึกษา

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับ นศ.คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการเรียนการสอนรายวิชา จภฉพ 213

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับ นศ.คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการเรียนการสอนรายวิชา จภฉพ 213 อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Full ACLS Provider Course) ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Full ACLS Provider Course) ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับ นศ.คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการเรียนการสอนรายวิชา จภฉพ 213

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับ นศ.คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการเรียนการสอนรายวิชา จภฉพ 213 อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ จัดสรรพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนการสอบโครงการการฝึกประเมินทักษะทางคลินิก นศ.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ จัดสรรพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนการสอบโครงการการฝึกประเมินทักษะทางคลินิก นศ.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ จัดสรรพื้นที่เพื่อการจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2567

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ จัดสรรพื้นที่เพื่อการจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2567 อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่งานสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่งานสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๑ จัดการเรียนการสอนหัวข้อ Physiological Changes of Aging ,Trauma in geriatrics

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๑ จัดการเรียนการสอนหัวข้อ Physiological Changes of Aging ,Trauma in geriatrics อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ จัดสรรพื้นที่ให้การเรียนการสอนกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๑ รายวิชา จภฉพ ๑๐๗

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ จัดสรรพื้นที่ให้การเรียนการสอนกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๑ รายวิชา จภฉพ ๑๐๗ อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๑ ในการจัดการสอบ Mid-block

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๑ ในการจัดการสอบ Mid-block อ่านเพิ่มเติม...

Scroll to Top