ศูนย์จำลองฯ

แนะนำ

พันธกิจ

  1. สนับสนุนการฝึกทักษะและหัตถการของนักศึกษา และบุคลากรภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  2. ศูนย์การประเมินทักษะและหัตถการของนักศึกษา และบุคลากรภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  3. ศูนย์การฝึกอบรมและประเมินทักษะให้แก่บุคลากรและหน่วยงานทางการแพทย์อื่น ๆ  ภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  4. ศูนย์การฝึกอบรมด้าน Medical Simulation Administration ให้แก่สถาบันอื่น ๆ
391650533_295731256635478_9203001673826438266_n

จุดเด่นของเรา

  • ผู้รับบริการสามารถบริการตนเองได้ (Self-Service)
  • มีอุปกรณ์ ระบบ และสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูง ได้มาตรฐานสากล
  • รองรับหลักสูตรที่หลากหลายและมาตรฐานการเรียนในทุกระดับ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
  • มีเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และมีทักษะสูง การให้บริการมีมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการสูงสุด
Scroll to Top