5 วิธีการใช้บริการจองห้องและสถานที่

        ระบบการจองห้องภายในศูนย์จำลองสถานกาณ์เพื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ต้องการมองหาห้องประชุม พื้นที่จัดอบรม การเรียนการสอน หรือห้องปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ ที่มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ หุ่นจำลองทางการแพทย์ ทีมเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังมีระบบรถฉุกเฉิน Simulation และโปรแกรมจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน XVR ที่พร้อมให้บริการแล้ว

        ทั้งนี้การจองผ่านระบบ CRASC Booking New สามารถจองห้องประชุมและปฏิบัติการได้ง่าย ๆ และปลอดภัยผ่าน Microsoft Power Apps ซึ่งผู้ใช้จะต้องเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เท่านั้น “ควรจองอย่างน้อยก่อนวันที่จะเข้าใช้งาน 3 วันทำการ เพื่อการจัดเตรียมพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ”

ระบบการจองห้องภายในศูนย์จำลองสถานกาณ์เพื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ต้องการมองหาห้องประชุม พื้นที่จัดอบรม การเรียนการสอน หรือห้องปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ ที่มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ หุ่นจำลองทางการแพทย์ ทีมเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังมีระบบรถฉุกเฉิน Simulation และโปรแกรมจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน XVR ที่พร้อมให้บริการแล้ว

ทั้งนี้การจองผ่านระบบ CRASC Booking New สามารถจองห้องประชุมและปฏิบัติการได้ง่าย ๆ และปลอดภัยผ่าน Microsoft Power Apps ซึ่งผู้ใช้จะต้องเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เท่านั้น “ควรจองอย่างน้อยก่อนวันที่จะเข้าใช้งาน 3 วันทำการ เพื่อการจัดเตรียมพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ”

ห้องภายในที่เปิดจอง ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้

ห้องบรรยาย 1
ห้องบรรยาย 2
ห้องบรรยาย 4
ห้อง Simulation 1
ห้อง Simulation 2
ห้อง Simulation 3
ห้องโถงอเนกประสงค์หลังรถ
ห้องโถงอเนกประสงค์ขนาดใหญ่
ผังห้องภายในศูนย์
Scroll to Top