ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ได้เอื้ออำนวยอุปกรณ์การฝึกอบรมและจัดสรรพื้นที่ให้กับการจัดอบรม Basic Life Support ภาคประชาชนประจำเดือน มิถุนายน 2567

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00-16.00 น. ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดทำการจัดอบรม Basic Life Support(BLS) ภาคประชาชน

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนได้นำไปปฏิบัติเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉิกสามารถช่วยชีวิตคนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนบันทึกภาพจากศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมและการสาธิตเชิงปฏิบัติ

ประสานงานเพิ่มเติม

นางสาวศรีสุดา จิรเฉลิมกุล
ติดต่อ ๐๒ ๗๖๕ ๕๗๐๐ ต่อ ๕๙๑๒
E – mail : [email protected]

สามารถดูภาพเพิ่มได้ที่

Scroll to Top