ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ได้ร่วมกิจกรรม RIMK DAY (Research and Innovation Knowledge Management)

วันที่ 26 มิถุนายน 2 […]

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 11.30-15.00 น. คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดทำการจัดกิจกรรม RIMK DAY Research and Innovation Knowledge Management เพื่อให้เป็นเวทีของการนำเสนอโครงการวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ และพบกับนายแพทย์เจตพัฒน์ทวีโภคาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเจ้าของเพจห้องฉุกเฉินต้องรู้

ทั้งนี้แพทย์หญิงภาวิตาชุมเกลี้ยงรองผู้อำนวยการศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ เป็นพิธีกรสัมภาษณ์นายแพทย์เจตพัฒน์ทวีโภคา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเจ้าของเพจห้องฉุกเฉินต้องรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์ที่น่าสนใจในห้องฉุกเฉินและสาระดีๆที่เกี่ยวกับการพัฒนางานประจำให้เป็นนวัตกรรมและงานวิจัยณ ห้องบรรยาย 3A-301 อาคารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน

ประสานงานเพิ่มเติม

นางสาวศรีสุดา จิรเฉลิมกุล
ติดต่อ ๐๒ ๗๖๕ ๕๗๐๐ ต่อ ๕๙๑๒
E – mail : [email protected]

สามารถดูภาพเพิ่มได้ที่

Scroll to Top