ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Full ACLS Provider Course) ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567

วันที่ 13-14 มิถุนาย […]

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง Full ACLS Provider Course โดยเป็นการอบรมบุคลากรภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๓๒ คนต่อรุ่น

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง Full ACLS Provider Course โดยเป็นการอบรมบุคลากรภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๓๒ คนต่อรุ่น

ได้รับการสทั้งนี้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Full ACLS Provider Course ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่จากศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วม สามารถเรียนรู้ทฤษฎีต่าง ๆ ได้คล่องตัวมากขึ้นนับสนุนการจัดสรรพื้นที่ห้องโถงอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ภายในศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่

ประสานงานเพิ่มเติม

นางสาวศรีสุดา จิรเฉลิมกุล
ติดต่อ ๐๒ ๗๖๕ ๕๗๐๐ ต่อ ๕๙๑๒
E – mail : [email protected]

สามารถดูภาพเพิ่มได้ที่

Scroll to Top